vissza a főlapra

1138 Budapest, Népfürdő u. 38.

  fax: 45-24-515  

 e-mail:

honlap:

VÉLEMÉNYEK, FÓRUM

 

VITAESTEK ›     

KIADVÁNY ›     

A VASMINISZTER ›     

TAGFELVÉTEL ›     

SAJTÓSZEMLE ›     

látogatók száma:      


2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 

2010. 02. 19. | Janitsáry Iván alapitó tag

 


Nagy örömmel olvastam a közgyűjteményekkel kapcsolatos vitaest összefoglalásaként közzétett Állásfoglalást.

Előzetes jelentkezésem ellenére személyesen nem tudtam a vitaesten jelen lenni, amit most is sajnálok.
Nagyon aktuális és jó témaválasztás volt a közgyűjtemények helyzetének vizsgálata.
Az állásfoglalás céljával és egyes elemeivel is azonos a véleményem.

Különösen fontosnak tartom a javasolt szaktörvény létrejöttének elősegítését. Ez elvezethet egy magasabb minőséget nyújtó, a politikai élethez kevésbé kapcsolódó intézményhálózat megerősítéséhez.

A magyar alkotóerő és a világra való nyitottság hangsúlyozását a tárgyalt nemzeti hagyományokon alapuló kulturális területen különösen fontosnak tartom. Az „Állásfoglalást” a közgyűjteményekről sok más kiváló állásfoglalás mellett a társaság egyik legjobb állásfoglalásának tartom, beleértve Entz Géza úr a vitaestet megalapozó, a témával kapcsolatos Magyar Szemlében megjelent tanulmányát is.

 

2010. 02. 19. | Finta József akadémikus

 


Kedves János!

Köszönöm, hogy elküldted a TÁRSASÁG állásfoglalását a közgyűjteményekről; nagyon szívesen vettem volna részt a vitán, de - ahogy már Neked jeleztem, különböző elfoglaltságaim „elöntöttek”.
Különösen örülök annak, hogy az állásfoglalásba bekerült a KÖZGYŰJTEMÉNYEK-, és a vizuális nevelés kapcsolata (ma oly hiányzó kapcsolata).
Jómagam is úgy hiszem, hogy a közgyűjtemények (saját kutatási programjaik mellett) jóval nagyobb szerepet kell vállaljanak a KÖZNEVELÉSBEN,- anyagaik, gyűjteményeik publikusabbá tételével,- a nemzeti tudományok és kultúra propagálásával, a nemzettudat erősítésével. A kutatás elitizmusával most szembeállítanám (a kutatás fontosságát is értően fogadva) a NÉP (NEMZET) nevelés misszióját - a vizuális nevelés felkarolását, a hazai kultúra ilyetén propagálását intézményeinkben. Nyilvánvaló, hogy a MÚZEUMOK - KIÁLLÍTÓ GALÉRIÁK feladatkörének átformálása is előtérbe kell kerüljön - így pl. a MŰCSARNOK régi (háború előtti) szerepét (magyar tárlatok, őszi - tavaszi tárlat stb.) vissza kell adni; gondolkodni kellene egy új Nemzeti Szalon felépítésén (funkcióján), egy oktató - nevelő VIZUÁLIS IFJÚSÁGI és GYERMEK CENTRUM felállításán, az Ernst Múzeum korábbi (Keserű Katalin vezetése idején működő) feladatkörének, missziójának helyreállításán stb. Az ÚJ MÚZEUMI NEGYED gondolata lényegében ezt a koncentrált kulturális missziót képviseli! Ha Budapest jövőjét - mint egy Közép-európai Kulturális Centrumot képzeljük el (erre minden adottsága megvan!) - úgy stratégiai kérdés a Közgyűjtemények új feladatkörének megfogalmazása!

 

vissza a lap tetejére