vissza a főlapra

1138 Budapest, Népfürdő u. 38.

  fax: 45-24-515  

 e-mail:

honlap:

 

VITAESTEK ›     

KIADVÁNY ›     

A VASMINISZTER ›     

TAGFELVÉTEL ›     

SAJTÓSZEMLE ›     

látogatók száma:      


A Társaság vezetősége internetes vitát kezdeményez a nemzeti vagyon kérdését illetően, illetve állandó fórumot biztosít a Társaság célkitűzéseivel kapcsolatos véleményeknek, javaslatoknak, amelyek a honlapon is megtekinthetők.
A véleményeket, javaslatokat kérjük elküldeni a baross@baross.org címre.

 

HÍREK, ESEMÉNYEK


2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 

2010. 12. 16.

A Társaság december 2-i összejövetele után Állásfoglalást adott ki a magyar vasut helyzetével kapcsolatban.
Kiadott állásfoglalásunkat az Állásfoglalások rovatban tettük közre.

2010. 12. 09.

A 2010. december 2.-i Baross Gábor Társaság ülésén több mint 100 fő részvételével Dr. Fónagy János NFM államtitkár és Szarvas Ferenc a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója tartott vitaindító előadást.

Az összejövetelen számos hozzászólást követően élénk vita alakult ki a magyar vasút jövőjét illetően. A Társaság állásfoglalását néhány napon belül feltesszük a honlapra.

Az összejövetelen az eddigi hagyományoktól eltérően - a borkóstoló helyett - pálinka kóstoló volt, amit Dr. Pap Géza alapító tagunk biztosított. A többféle ETYEKI CZÍMERES pálinka nagy sikert aratott.

A vitaesten készült képek ITT láthatók.

2010. 11. 22.

A Baross Gábor Társaság - néhány szakmai szervezettel közösen - állásfoglalást fogalmazott meg a felsőoktatási törvény koncepciójával kacsolatban!
A rövid idő miatt - elsősorban a felsőoktatásban érintett tagtársainkkal egyeztetve - a vezetőség a mellékelt rövid - és 9 pontban a legfontossabbnak itélt kérdéseket rögzítve - állásfoglalást adta ki, több szakmai és társadalmi szervezettel közösen!
A lényeges és koncepciónális kérdésekben történt állásfoglalás nem zárja ki, hogy az eredeti anyag konkrét állításaival kapcsolatban ne fejthessük ki részletes, esetleg eltérő de mindenképen jobbító szándékú, véleményünket!
Kérjük tagtársainkat, hogy konkrét észrevételeiket, javaslataikat fogalmazzák meg és ezeket összesítve mint a BGT álláspontját az illetékesek felé továbbitjuk!
A vélemények beküldésére nov 30-ig van lehetőség!

Állásfoglalás (DOC, 27 KB) ›

2010. 11. 22.

Az új kormány megalakulását követően harmadik összejövetelünet 2010. december 2.-án (csütörtök) 17.30 h-kor tartjuk.

Helyszín: Bp. XII., Városmajor u. 44. - Barabás Villa

Vitaindító előadó: Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Téma: „Magyar vasút, magyar gazdaság”

A vitát Bod Péter Ákos vezeti, és a BGT véleményét, álláspontját a vasút jövőjéről a gazdaság növekedésében betöltött szerepével kapcsolatban az előadás, ill. a vita alapján szeretnénk kialakítani.

Hagyományunknak megfelelően borkóstoló mellett szerény fogadást is biztosítunk.

Szeretettel várunk, és visszajelzést kérünk e-mailben vagy telefonon (453-6472).

2010. 11. 03.

Társaságunk a 2010. október 26.-i vitaestet követően megfogalmazta a magyar közigazgatás állapotával és fejlesztési célkitűzésével kapcsolatos véleményét, állásfoglalását.

A Társaság összejöveteléről készült képek ITT láthatók.
Kiadott állásfoglalásunkat az Állásfoglalások rovatban tesszük közre.

2010. 10. 15.

Az új kormány megalakulását követő második összejövetelünket 2010. október 26.-án (kedden) 17.30 h-kor tartjuk.
Helyszín: Bp. XII., Városmajor u. 44. - Barabás Villa

Vitaindító előadó: Dr. Gál András Levente közigazgatási államtitkár
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

Téma: "Az állam, illetve a közigazgatás szerepe és lehetősége a magyar gazdaságban"

A BGT véleményét, álláspontját az állam szerepével kapcsolatban az előadás, ill. a vita alapján szeretnénk kialakítani.

Az összejövetel "házigazdája"az informatikával, rendszerintegrációval foglalkozó Answare Kft., szerény fogadással biztosítja a vendéglátást.

Szeretettel várunk, és visszajelzést kérünk e-mailben vagy telefonon (453-6472).

2010. 10. 08.

Társaságunk 2010. szeptember 27.-i vitaestjét követően - a többségi vélemények figyelembevételével - megfogalmazta az Új Széchenyi terv foglalkoztatási célkitűzésével kapcsolatos véleményét, állásfoglalását.

Kiadott állásfoglalásunkat az Állásfoglalások rovatban tesszük közre.

2010. 09. 30.

A választások, ill. az új kormány megalakulását követően 2010. szeptember 27-én tartottuk a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság első összejövetelét.

A téma az Új Széchenyi Terv és ezen belül a magyar vállalkozások lehetőségei.

Az est vendégekén Matolcsy György miniszter urat hívtuk meg, akit időközben kötelezettsége Brüsszelbe szólított, így helyette Dr. Czomba Sándor államtitkár tartotta meg a vitaindító előadást.

Czomba Sándor úr, akit korábban nem ismertünk és nem hallottunk, világos, egyenes beszédű, jó humorú, igazi "közszolga", akin látszik, hogy logikus és közérthető beszéde mellett a tettek embere.

A vitaindító nagy érdeklődést váltott ki, sok hozzászólás, észrevétel és támogató javaslat hangzott el.

A házigazda: Zettwitz Sándor volt, a leginnovatívabb magyar vállalat, a 77’ Elektronika Kft. alapítója, tulajdonosa és jelenleg is vezetője, a finom borokat pedig Figula Mihály kiváló borász biztosította.

A Társaság összejöveteléről készült képek ITT láthatók.
Vitaestünk video hanganyaga az Vitaestek rovatban nézhető ill. olvasható.

 

2010. 09. 08.

A választásokat követő első összejövetelünket 2010. szeptember 27.-én (hétfőn) 17.30 h-kor tartjuk.

Helyszín: Bp. XII., Városmajor u. 44. - Barabás Villa

Vitaindító előadónak:
- Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert hívtuk meg.

Téma: Az Új Széchenyi-terv és ennek kapcsán a magyar tulajdonú vállalatok lehetőségei.

A BGT véleményét, álláspontját az Új Széchenyi-tervvel kapcsolatban az előadás, ill. a vita alapján szeretnénk kialakítani.

Az összejövetel „házigazdája” az 77’Elektronika Műszeripari Kft. az eddigi hagyományainknak megfelelően borkóstolóval és szerény fogadással biztosítja a vendéglátást.

Szeretettel várunk, és visszajelzést kérünk e-mailben vagy telefonon (453-6472).

 

2010. 03. 19.

Március 10-én „Magyarország az IMF-en túl” címmel, közel 130 tag és meghívott vendég részvételével megtartott összejövetel nagy érdeklődést váltott ki.

Kiadott állásfoglalásunkat az Állásfoglalások rovatban tesszük közre.
Az összejövetelen készült képek ITT nézhetők meg.
Vitaestünk video hanganyaga az Vitaestek rovatban nézhető ill. olvasható.

 

2010. 02. 25.

A Baross Gábor Társaság következő összejövetelét "Magyarország az IMF-en túl" címmel szervezzzük.

A nemzetközi pénzügyi zavarok egyik legelső európai áldozata hazánk lett, melynek kormánya az Európai Unió és a Nemzetközi Valutalap (IMF) pénzügyi támogatását kérte 2008 őszén. Az igényelt hitelek kétharmadát már le is hívta a kormány, és hamarosan meg kell kezdeni a törlesztést is. Az áthidaló hitelek fejében a nem csekély kamatok fizetésén túl szigorúan ellenőrzött gazdaságpolitikai vállalásokat is teljesíteni kell; ez nyilván szűkíti a magyar szuverenitást.
- De vajon segít-e bajainkon az IMF feltételeinek teljesítése?
- Lehetne-e más utat találni hazánk működőképességének megőrzésére?
- Lesz-e elégséges mozgástere egy új kormánynak, amely nyilvánvalóan saját programját kívánná követni?
- Tanult-e az IMF az eddigi programok vegyes eredményeiből?
- Az a pénzügyi krízis, amely most Görögországra leselkedik, miként hat miránk, magyarokra?

Ezek azok a legfontosabb kérdések, amelyeket a következő összejövetelünkön,
2010. március 10.-én 17.30 órai kezdettel
kívánunk megvitatni.

Az összejövetel helyszíne: a Barabás Villa (Budapest, XI., Városmajor u. 44.)
A rendezvényt követően ezúttal is lesz borkóstoló.

A részvételről március 1-ig kérjük szíves visszajelzésed! (e-mail: baross@baross.org)

 

2010. 02. 16.

Február 3-án közel 100 résztvevő mellett érdekes és élénk vita alakult ki a magyar közgyűjtemények sorsáról és lehetséges jövőjéről!

Az összejövetelről készült képek ITT nézhetők.
Vitaestünk video hanganyaga az Vitaestek rovatban nézhető ill. olvasható.

 

2010. 02. 09.

2010. február 3.-án Társaságunk a közgyűjteményekről rendezett vitaestet.

Hagyományainknak megfelelően a vitaest során elhangzott gondolatokat összefoglalva állás-foglalást állítottuk össze.

Az anyag az Állásfoglalások rovatban olvasható.

 

2010. 01. 27.

A február 3.-ai összejövetel témáját Entz Géza tagtársunk javalata alapján készítettük elő!

A témával kapcsolatban Entz Géza tanulmánya ITT olvasható!

 

2010. 01. 15.

A Baross Gábor Társaság 2010. évi első összejövetelét "Közgyűjteményeink és a nemzeti vagyon" címmel szervezzük.

A gazdaság és a kultúra –az etikai dimenziókat is figyelembe véve – csak együtt, azaz szinergikusan képezhet olyan kritikus tömeget, amely az ország alaposan megrendült versenypozícióinak megerősödéséhez vezethet. A Baross Gábor Társaságban arra szövetkeztünk, hogy a nemzeti vagyonnal való megfelelő gazdálkodás révén az alkotó munka perspektíváit is javítsuk.

A gazdálkodás alapját képező nemzeti vagyonunk jelentős részét képező kulturális örökségünk, közgyűjteményeink rossz állapotban vannak, gondozásuk természetesen szakmai feladat. Ennek a munkának a magas színvonalú művelése a feltétele és a garanciája, hogy a rábízott nemzeti vagyonrészt jól működtesse, és széleskörűen hasznosíthatóvá tegye.

Összejövetelünk keretében azt vitatjuk meg, hogy
- Ez a vagyon-együttes milyen módon vállalhat szerepet a nemzet belső kohéziójának erősítésében, kulturális színvonalának emelésében?
- Milyen általános és intézményes, ill. intézményesítendő feltételei vannak ezen értékek korszerű kezelésének, és milyen módszerekkel lehet mindennek eleget tenni?
- Milyen stratégiai alternatívák vannak a világban? A jó és kudarcot vallott gyakorlatok tanulságai.
- Melyek az ebbe a körbe tartozó magyar örökség nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő erősségei, és milyen lehetőségeket kínálnak ezek számunkra?
- Milyen kultúrpolitika segítheti elő a közgyűjtemények sajátos értékeinek érvényesülését?

A témával kapcsolatos vitaestünket 2010. február 3.-án (szerdán) 17.30 kezdettel rendezzük a Barabás Villában (Budapest, XII., Városmajor utca 44.).

Helyszín: Barabás Villa (Budapest, XII., Városmajor utca 44.)

Felkért vitaindítók
- Dr. Takács Imre művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum volt főigazgatója
- Prőhle Gergely volt államtitkár és volt nagykövet
- Tarlós István, főpolgármester jelölt.

A vitát Dr. Bod Péter Ákos, Társaságunk elnöke vezeti.

A legutóbbi összejövetelünkről készült hangos videó is itt látható, ill. hallható.
A rendezvényt követően ezúttal is lesz borkóstoló.

A részvételről kérjük szíves visszajelzésed 2010. január 25-ig! (e-mail: baross@baross.org)

 

vissza a lap tetejére