vissza a főlapra

1138 Budapest, Népfürdő u. 38.

  fax: 45-24-515  

 e-mail:

honlap:

 

VITAESTEK ›     

KIADVÁNY ›     

A VASMINISZTER ›     

TAGFELVÉTEL ›     

SAJTÓSZEMLE ›     

látogatók száma:      


A Társaság vezetősége internetes vitát kezdeményez a nemzeti vagyon kérdését illetően, illetve állandó fórumot biztosít a Társaság célkitűzéseivel kapcsolatos véleményeknek, javaslatoknak, amelyek a honlapon is megtekinthetők.
A véleményeket, javaslatokat kérjük elküldeni a baross@baross.org címre.

 

HÍREK, ESEMÉNYEK


2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 

2009. 12. 19.

A Társaság november 25-i "Két kultúra - egy kultúra" címmel rendezett vitaestünk video hanganyaga az Vitaestek rovatban nézhető ill olvasható.

 

2009. 12. 01.

A Társaság november 25-i "Két kultúra - egy kultúra" címmel rendezett vitaestünk után a mellékelt állásfoglalást adjuk közre.

A Társaság állásfoglalást adott ki ami itt olvasható (WORD) »
Az összejövetelről készült fotók itt megtekinthetők »

 

2009. 11. 17.

A Társaság november 4-i vitaülésén "A menedzsment-tudás szerepe a magyar gazdaság jövőbeli dinamizálásában" címmel szerveztük.

A Társaság állásfoglalást adott ki ami itt olvasható (WORD) »

 

2009. 11. 12.

A Baross Gábor Társaság ez évi utolsó összejövetelét "Két kultúra - egy kultúra" címmel szervezzük.

Régóta tart a vita arról, hogy a humán és természettudományos kultúrák a modern civilizációban elválnak egymástól, amint azt C.P. Snow (Oxford) is 1959-ben felvetette. Számos példát találhatunk arra (L. Simonyi Károly híres könyve: "A fizika kultúrtörténete"), hogy igenis lehetséges az átjárás a két kultúra között. Számos, kiváló természettudós esetében (Bolyai János, Eötvös Lóránd, Einstein, Teller Ede, Szentágothai János, stb.) a két kultúra egy személyiségben, közös kultúraként jelenik meg. - Sajnos, a jelenlegi oktatási rendszer a szétválasztásnak kedvez. Miközben a természettudományok oktatása háttérbe szorult, a "humán" tárgyak: a művészetek, az irodalom, a történelem oktatása is egyre felszínesebbé válik.
Az eredmény: a két kultúra "egységesítése" helyett egy általános kulturálatlanság térhódítása. Naponta láthatjuk, hogy a média ugyancsak hozzájárul ehhez a nem kívánatos folyamathoz. Brighelli francia oktatáspolitikus jellemzése 2008-ból tökéletesen alkalmazható a magyar állapotokra is. "Meg kell fosztani a népet egyrészt az emlékezetétől, másrészt az ítéletalkotó képességétől. Egy történelmétől megfosztott nép lehet boldog, sőt butaságában lehet csak igazán az. Egy nép, melynek nincs ízlése, amely nem hallott soha képzőművészetről, zenéről és irodalomról, az néha elhiszi, hogy a televízió két reklámblokk között minőségi termékekkel látja el." A tömeg kulturálatlansága és az "elit" kultúra elszigetelődése ma is aktuális kérdés.

Időpont: 2009. november 25-én (szerdán) 17.30 h

Helyszín: Barabás Villa (Budapest, XII., Városmajor utca 44.)

Vitaindítónak felkértük:
- Dr. Hámori József akadémikus, volt miniszter, egyetemi tanárt,
- Dr. Tulassay Tivadart, a Semmelweis Egyetem rektorát,
- Pokorni Zoltánt, Bp. XII.ker. (Hegyvidék) polgármesterét.

A vitát Dr. Bod Péter Ákos, Társaságunk elnöke vezeti.

A rendezvényt követően ezúttal is lesz borkóstoló.
Szíves visszajelzésedet november 19-ig kérjük! (e-mail: baross@baross.org)

 

2009. 10. 22.

A Baross Gábor Társaság következő összejövetelét "A menedzsment-tudás szerepe a magyar gazdaság jövőbeli dinamizálásában" címmel szervezzük.

A fejlett országokban a gyorsan növekvő cégek sikereit elsősorban vezetőiknek, a vezetők menedzsment-tudásának (e szellemi vagyonnak) tulajdonítják.
A GKI egyik felmérése szerint a sikeres magyar vállalatnál általában - a nemzetközi tapasztalatokkal egyezően, sőt, a fejlett piacgazdaságokban kialakultnál talán még meghatározóbb mértékben - szintén a vezetők személyiségi jegyei bizonyultak kiemel-
kedő fontosságú sikertényezőkne
k. Olykor elsősorban a vezetők magas felkészültsége, alkotóképessége, máskor inkább céltudatossága, kivételes vezetési képessége, ismét máskor kapcsolatteremtő készsége, illetve mindezek kombinációja hozott jó eredményeket.

A menedzsment-tudás - ma már a nemzet szellemi és kulturális vagyonának részét képező tudásvagyon - a szükséges feltétele a magyar, illetve a magyar menedzserekkel rendelkező nemzetközi vállalatok sikerességének. Fontos cél, ill. célkitűzés ezért, hogy ez a tudásvagyon gyarapodjék.
Sok esetben azonban még a kitűnően menedzselt cégek is panaszkodnak, hogy alig kapnak megfelelően felkészült középvezetőket. Sajnos egyetemeink jelentős hányadánál sincs jó vezető képzés, de ezek a gondok a jövőben talán csökkennek…

A témával kapcsolatos vitaestünket 2009. november 4.-én (szerdán) 17.30 kezdettel rendezzük a Barabás Villában (Budapest, XII., Városmajor utca 44.)

Sorrendben vitaindító előadónak felkértük:
- Farkas József ügyvezető igazgatót (Sanatmetal Kft.),
- Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatót (MOL Nyrt.) és
- Chikán Attila tsz.vez.egyetemi tanárt (Corvinus Egyetem), volt gazdasági minisztert.

A vitát Dr. Bod Péter Ákos, Társaságunk elnöke vezeti.

A rendezvényt követően ezúttal is lesz borkóstoló.
Szíves visszajelzésedet október 28-ig kérjük! (e-mail: baross@baross.org)

 

2009. 10. 07.

Közel száz részvevővel nagy érdeklődés mellett zajlott a "Cigánykérdésről őszintén" c. összejövetel a Baross Gábor Társaságban. Az összejövetelen kiváló hangulatot teremtet a Koczor Kálmán Balaton-felvidéki kiváló borász által adott borkóstoló.
A képek az összejövetelről itt láthatók »

Az összejövetelünkről készült hangos videó felvételek (az ülés teljes anyaga):

1. Pakucs János bevezetője
2. Baross G. T. Koczor borászat bemutatkozása
3. Bod Péter Ákos, Baross Gábor Társaság a cigánykérdésről
Raduly József szociológus előadása I. rész.

4. Raduly József szociológus előadása II. rész.
5. Raduly József szociológus előadása III. rész.
6. Raduly József szociológus előadása IV. rész.
7. Raduly József szociológus előadása V. rész.
8. Mohácsi Viktória előadása I. rész
9. Mohácsi Viktória előadása II. rész
10. Kulin Ferenc irodalomtörténész előadása a BGT rendezvényén
11. Mohácsi és Kulin vitája a BGT rendezvényen
12. Kérdések a Baross Gábor Társaság rendezvényén
13. Kérdések a Baross Gábor Társaság rendezvényén
14. Kérdések a Baross Gábor Társaság rendezvényén
15. Kérdések a Baross Gábor Társaság rendezvényén

 

2009. 09. 21.

A Baross Gábor Társaság őszi első összejövetelére (a volt MOM kultúrház átépítése miatt) új helyszínen, a XII. kerületi Barabás Villában (Bp.XII., Városmajor utca 44.) kerül sor.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint "...az országban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részei a néphatalomnak: államalkotó tényezők."
"A köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket, biztosítja a kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát..."

A magyar nemzet meghatározó és legjelentősebb etnikai kisebbsége a cigányság, sorsának kérdése elválaszthatatlan a magyar nemzet jelen és jövőbeli boldogulásának kérdésétől.

Társaságunk a következő összejövetelén foglalkozni kíván a "cigánykérdés" szociális, gazdasági és kulturális vonatkozásaival. A társaság vezetőségének meggyőződése szerint a cigányság szegregálódásának feloldása és társadalmi integrálódásának felgyorsítása a magyar nemzet egyik legfontosabb sorskérdése. Azt gondoljuk, hogy az előítéletektől és érzelmi motívumoktól független szakszerű és tárgyilagos viták vezethetnek el egy általánosan elfogadott és eredményes stratégia, ill. megoldás kidolgozásához ebben a bonyolult kérdésben.

Társaságunk az elmúlt időszakban is a nemzet legfontosabb kérdéseivel, gazdálkodásával, nemzeti tulajdonnal stb. foglalkozott, a következő összejövetelünket az eddigi tevékenységünk szellemében ezért ennek a nagyon fontos nemzetstratégiai kérdés megvitatásának szenteljük.

Az összejövetel időpontja: 2009. szeptember 30. (szerda) 17.30 h

Bevezető előadóként felkértük:
- Raduly József szociológust,
- Mohácsi Viktória volt EU képviselőt és
- Dr. Kulin Ferenc irodalomtörténészt.

A vitát Dr. Bod Péter Ákos, Társaságunk elnöke vezeti.

 

2009. 06. 25.

A Társaság június 11-i vitaülésén a hazai felsőoktatás helyzetét és a bolognai folyamat hatását vizsgálta.

A Társaság állásfoglalást adott ki ami itt olvasható (WORD) »

 

2009. 06. 23.

A Baross Gábor Társaság a 2009. június 11-én tartott összejöveteléről készült videofelvételek megtekinthetők a "Vitaestek" menüpontban.

 

2009. 06. 16.

A Baross Gábor Társaság a 2009. június 11-én tartott összejövetelén - több mint 100 fő részvételével - élénk eszmecsere keretében vitatta meg a hazai felsőoktatás helyzetét, ill. a bolognai folyamat hatását.

A képek az összejövetelről itt láthatók »

 

2009. 05. 29.

A Baross Gábor Társaság következő összejövetelére 2009. június 11.-én (csütörtökön) 17.30 h-kor kerül sor az eredeti helyszínen, a XII. ker. Művelődési Központ Kupola Termében (volt MOM kultúrház, Bp. XII., Csörsz u.)

Az összejövetelen "Tömegképzés vagy elitképzés a felsőfokú oktatásban?" (a bolognai folyamat hatása a magyarországi felsőoktatásban) c. kérdéskört vitatjuk meg.

Rendezvényünkön a bolognai folyamat hatása mellett a felsőfokú oktatás finanszírozása, az oktatás-kutatás kapcsolata, a kutató egyetemek és a minőségi oktatás kérdése mellett többek között a felsőfokú oktatási intézmények számossága képezheti - sok egyéb fontos kérdés mellett - a vita tárgyát.

Vitaindító előadást tartanak (max. 10-15 percben):
- Dr. Mang Béla rektor helyettes, Miskolci Egyetem
- Dr. Bazsa György elnök, Magyar Akkreditációs Bizottság
- Dr. Pálinkás József elnök, Magyar Tudományos Akadémia

A vitát - hagyományainknak megfelelően - Dr. Bod Péter Ákos, Társaságunk elnöke vezeti.

A programot követően borkóstoló is lesz.

Az összejövetelre szeretettel meghívunk, és kérjük válasz e-mailben szíves visszajelzésed június 5.-ig !

 

2009. 05. 08.

A Társaság hazánk öt éves Uniós tagságának szentelte 2009. április 15-i vitaülését, melyen kb. 90 fő jelenlétében előadást tartott Barsiné Pataki Etelka, EU képviselő, Martonyi János egyetemi tanár, volt külügyminiszter és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Az elhangzott hozzászólások a VITAESTEK menüpontban olvashatók.

 

2009. 04. 23.

A Baross Gábor Társaság 2009. április 15-én tartott összejövetelén "Az Európai Unió hatása Magyarországon" címmel tartott vitaest több mint 90 résztvevővel élénk vitát váltott ki.

Élénk - április 15.-i - eszmecserét követően állítottuk össze a Baross Gábor Társaság véleményét (állásfoglalását) az Európai Uniós tagságunkkal kapcsolatban.

Az Állásfoglalás teljes szövege itt olvasható (WORD)

Az összejövetelen készült képek itt láthatók!

Parragh László vitaindító előadása I. rész

Parragh László vitaindító előadása II. rész

 

2009. 04. 01.

A Baross Gábor Társaság következő összejövetelére 2009. április 15.-én (szerdán) 17.30-kor kerül sor az eredeti helyszínen, a XII. ker. Művelődési Központ Kupola termében (volt MOM kultúrház, Bp. XII., Csörsz u.).

A szakmai est keretében "Az Európai Unió hatása Magyarországra" témakörről lesz szó, a mellékelt témavázlat alapján.

Vitaindító előadást tartanak (max. 10-15 percben):
- Barsiné Pataki Etelka, EU képviselő
- Dr. Martonyi János, volt külügyminiszter
- Dr. Parragh László, az MKIK elnöke

A vitát - hagyományainknak megfelelően - dr. Bod Péter Ákos, Társaságunk elnöke vezeti.
A program keretében borkóstolót is szervezünk.

Örömmel várunk, és kérjük válasz e-mailben visszajelzésed 2009. április 7-ig!
(pakucsj@olajterv.hu, vagy tel.: 453-6472)

Témavázlat (WORD)

 

2009. 03. 30.

Balczó András nagy érdeklődést kiváltott előadása itt tölthető le (mp4, 165 MB).

 

2009. 02. 27.

Február 23-án új helyszínen a Pilinszky Irodalmi Kávéházban tartotta összejövetelét a Baross Gábor Társaság.

A vendég Balczó András "Az évszázad spotolója" többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó volt. A hangulatos helyszínen Balczó András a világról, az országról a népről kialakított egyedi gondolatait osztotta meg a jelenlévő kb. 80 fővel.

A képek az összejövetelről itt láthatók!

 

2009. 02. 16.

A Társaság február 5-én több mint 100 fő jelenlétében megvitatta, hogy mi az állam szerepe, feladata a 21. században.

A vita ülést követően a mellékelt Állásfoglalást adtá ki.

Az Állásfoglalás teljes szövege itt olvasható (WORD)

A képek az összejövetelről itt láthatók!

 

2009. 02. 11.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk a Baross Gábor Társaság rendkívüli összejövetelére 2009. február 23.-án (hétfőn) 17.30 órai kezdettel, melyre új helyszínen, a Pilinszky Kávéházban kerül sor. (Budapest, V., Váci utca 33., az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél, a Belvárosi Katolikus Templom mögött).

Az est keretében Balczó András "Nemzetünk lehetőségei" címmel tart előadást.

A kb. 50 perces előadás után - hagyományainknak megfelelően - vitára lesz lehetőség, melyet ez alkalommal is Bod Péter Ákos, Társaságunk elnöke vezet.

A rendezvényen örömmel várunk, és kérjük szíves visszajelzésed a pakucsj@olajterv.hu e-mail címen!

 

2009. 01. 26.

A Baross Gábor Társaság ez évi első összejövetelére 2009. február 5.-án (csütörtökön) 17.30-kor kerül sor.
Helyszín: a XII. ker. Művelődési Központ Kupola terme (volt MOM kultúrház Bp. XII., Csörsz u.).

A szakmai est keretében "az állami szerepéről a XXI. században" lesz szó, a mellékelt témavázlat alapján.

Vitaindító előadást tartanak (max. 10-15 percben):
- Dr. Csillag István, EXIMBANK Zrt. elnöke (volt gazdasági miniszter)
- Dr. Navracsics Tibor frakcióvezető, FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
- Dr. Stumpf István politológus, a SZÁZADVÉG Alapítvány elnöke

A vitát - hagyományainknak megfelelően - dr. Bod Péter Ákos, Társaságunk elnöke vezeti.
A program keretében borkóstolót is szervezünk.

Örömmel várunk, és kérjük válasz e-mail-ben visszajelzésed 2009. január 27-ig!
(pakucsj@olajterv.hu, vagy tel.: 453-6472)

Témavázlat (PDF)

 

vissza a lap tetejére