vissza a főlapra

1138 Budapest, Népfürdő u. 38.

  fax: 45-24-515  

 e-mail:

honlap:

 

VITAESTEK ›     

KIADVÁNY ›     

A VASMINISZTER ›     

TAGFELVÉTEL ›     

SAJTÓSZEMLE ›     

látogatók száma:      


A Társaság vezetősége internetes vitát kezdeményez a nemzeti vagyon kérdését illetően, illetve állandó fórumot biztosít a Társaság célkitűzéseivel kapcsolatos véleményeknek, javaslatoknak, amelyek a honlapon is megtekinthetők.
A véleményeket, javaslatokat kérjük elküldeni a baross@baross.org címre.

 

HÍREK, ESEMÉNYEK


2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


2005. 12. 14.

A BGT 2005. november 30.-i vitaestjét követően a Társaság a mellékelt állásfoglalást adta ki, amit egyidejűleg a sajtó részére is megküldött.

Az Állásfoglalás teljes szövege itt olvasható (DOC)

 

2005. 12. 06.

2005. november 30.-án a Barabás Villában meghívott három vitaindító előadást követően élénk eszmecsere zajlott a nemzeti tudásvagyonnal való gazdálkodásról.

A vita teljes anyaga és a Társaság kialakított hivatalos állásfoglalása néhány napon belül honlapunkon olvasható lesz.

Az összejövetelről készült képek itt megtekinthetők.

 

2005. 11. 12.

A Baross Gábor Társaság következő összejövetelére
2005. november 30.-án (szerdán) 17.00-kor

kerül sor a XII. ker. Városmajor u. 44. sz. alatti BARABÁS VILLÁBAN.
(Új helyszín! Pakolási lehetőség csak a Városmajorban!)

A szakmai est keretében
"Gazdálkodás a nemzeti tudásvagyonnal"
témakört vitatjuk meg a mellékelt témavázlat figyelembevételével.

Vitaindító előadást tartanak (max. 15-15 percben):
- Boda Miklós, NKTH elnöke,
- Fodor István, az Ericsson Mo. Kft. elnöke,
- Pálinkás József professzor, volt oktatási miniszter


Ezt követően kerül sor a hozzászólásokra ill. a vitára. A vitát dr. Bod Péter Ákos a Társaság elnöke vezeti.

A hivatalos program előtt, ill. azt követően borkóstoló lesz.

Kérjük részvételedet és szíves visszajelzésed november 23.-ig!
(tel.: 453-6472, fax: 45-24-515, e-mail:baross@baross.org)

Kérjük továbbá, hogy ha még nem fizetted be a 2005. évi tagdíjat (min. 2.000,- Ft), a 10102103-50052000-01000005 sz. számlaszámra még ez évben utald át!

Témavázlat (DOC)

 

2005. 11. 08.

A legközelebbi Vitaestünk mellékelt témavázlatához kérjük a további javaslatokat kiegészítéseket!

Témavázlat tervezet november (DOC)

 

2005. 10. 29.

Az október 12.-i vitaülésen elhangzottak alapján kialakítottuk a Baross Gábor Társaság álláspontját, amit hivatalosan is közzétettünk.

Az Állásfoglalás teljes szövege itt olvasható (DOC)

 

2005. 10. 17.

Baross Gábor Társaság 2005 okt. 12-én a XII kerület Városmajor utcai gyönyörűen felújított Barabás Villában tartott vitaestjén, több mint 80 tagtársunk ill. meghívott vendég vett részt. Az összejövetelen vitainditó előadást tartott
Aba Botond BKV vezérigazgató
Sklós csaba GYESEV vezérigazgató, és
Manninger Jenő képviselő

Az előadásokat követően élénk vita alakult ki, elsősorban a budapesti közlekedési állapotokról. A Társaság rövid időn belül közzé teszi hivatalos Állásfoglalását is.

Az összejövetelről készült képek itt láthatók.

 

2005. 10. 05.

Molnár László a FÖMTERV vezérigazagtójának előzetes véleménye az okt. 12-i Baross Gábor Társaság vitaest témájához!

Vélemény (DOC)

 

2005. 09. 30.

A Baross Gábor Társaság következő összejövetelére
2005. október 12.-én (szerdán) 17.00-kor

kerül sor a XII. ker. Városmajor u. 44. sz. alatti BARABÁS VILLÁBAN.

(Új helyszín! Pakolási lehetőség csak a Városmajorban!)

A szakmai est keretében
"Az állam és az önkormányzatok szerepe a közlekedésben"
témakört vitatjuk meg a mellékelt témavázlat figyelembevételével.

Vitaindító előadást tartanak (max. 15-15 percben):
- ABA BOTOND a BKV vezérigazgatója,
- SIKLÓS CSABA a GYESEV vezérigazgatója,
- MANNINGER JENŐ országgyűlési képviselő


Ezt követően kerül sor a hozzászólásokra ill. a vitára.
A vitát dr. Bod Péter Ákos a Társaság elnöke vezeti.

A hivatalos programot borkóstoló követi.

A részvételt október 5.-ig kérjük visszajelezni!
(tel.: 453-6470, 453-6472, fax: 45-24-515, e-mail:baross@baross.org)

Kérjük továbbá azokat a tagokat, akik még nem fizették be a 2005. évi tagdíjat
(min. 2.000,- Ft), a 10102103-50052000-01000005 sz. számlaszámra még ez évben utalják át!

Budapest, 2005. szeptember 29.

Barátsággal és üdvözlettel:
Dr. Pakucs János
ügyvezető elnök

Témavázlat (DOC)

 

2005. 09. 23.

A legközelebbi Vitaestünk mellékelt témavázlatához kérjük a további javaslatokat kiegészítéseket!

Témavázlat tervezet október (DOC)

 

2005. 09. 19.

Az állami tulajdon egy fontos hányada még APV Rt. tulajdonban van, annak ellenére hogy a privatizációs szándék felerősödött…

 

2005. 09. 01.

Baross Gábor Társaság vezetőségi ülése
2005. augusztus 25.


A Baross Gábor Társaság Vezetősége 2005. augusztus 25-én ülést tartott Dr. Bod Péter Ákos elnök vezetésével.

Az ülésen részt vett:
Dr. Pakucs János ügyvezető elnök, valamint
Dr. Papanek Gábor és
Dr. Závodszky Péter társelnökök.

A Társaság Vezetősége döntött dr. Jeszenszky Géza felvételéről, továbbá megvitatta a 2005. év őszi programját.
Számos javaslat érkezett a Társaság vitaestjeinek tematikájára. A vezetőség ezeket mérlegelve az alábbi két témát javasolja 2005. október és november hónapban megvitatásra:

› „Az állam ill. és önkormányzatok szerepe a közlekedésben”
› „A tudásvagyon a nemzeti tulajdon része”

Szóba került még mint tárgyalandó téma többek között az államadósság kérdése, valamint a privatizáció kérdésköre, de ezekre később kerül sor.


 

2005. 08. 15.

"Nem védjük meg nemzeti vállalatainkat..." (PDF)


 

2005. 07. 06.

MEGHÍVÓ

A Professzorok Batthyány Körének SZENT ISTVÁN-TERV c. munkáját 2005. július 12-án 17 órakor a Fókusz Könyváruházban (Budapest, Rákóczi u. 14-16) NEMESKÜRTY ISTVÁN mutatja be.

A könyvbemutatóra, amelynek vendége lesz Vizi E. Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, tisztelettel meghívja önt a Professzorok Batthyány Körének elnöksége

Visszajelzést a lakinga@bla.hu e-mail címre, vagy a 06-70-625-9232 telefonszámra kérünk.


 

2005. 05. 10.

A Társaság éves rendes közgyűlését az írásban kiküldött meghívókban megadott napirendi pontokkal 2005. május 5.-én megtartotta. A közgyűlés határozatképes volt. A 115 tagból 61 fő volt jelen, további több mint 20 meghívott vendég jelenlétében.

A közgyülés egyhangúlag elfogadta a Vezetőség írtásban benyújtott és szóban kiegészített beszámolóját az eddigi tevékenységről.

A közgyülést követően került sor a "Budapest több mint város" címmel meghirdetett szakmai vitára. A szakmai vita csatlakozott a Nemzeti Konzultáció keretében szervezett Budapest Program szakmai rendezvénysorozataihoz.

A három vitaindító előadást:
- Cselovszki Zoltán, az Új Budapest Központ vezetője,
- Szegvári Péter, a Területfejlesztési Hivatal elnöke és
- Finta József, építész követően
- dr.Tarlós István,

- dr. Mitnyan György, majd további hozzászólók fejtették ki véleményüket.

Az összejövetelről készült képek itt láthatók.

A teljes anyag és a Társaság Vezetősége által összeállított hivatalos állásfoglalás néhány nap múlva a honlapon olvasható lesz.


 

2005. 04. 26.

Kozma Imre atya - társaságunk alapító tagja - a mellékelt felhívást küldte, kérve, hogy tagjainkat is értesítsük!

"A Magyar Máltai Szeretetszolgálat felhívása!

MAGYAR MÁLTAIAK A MAGYAROKÉRT!

Mátrakeresztest nem hagyhatjuk magára keresztjével. A lakhatás megteremtésében, az elsodort családi muhelyek újjáélesztésében, a tönkrement ingóságok pótlásában segítünk, hogy tartsuk egymásban a lelket.
Adományaikat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
MKB 10300002-20102898-72343285 sz. bankszámláján fogadjuk.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat"


 

2005. 04. 23.

Meghívó május tagok részére (DOC)  
Témavázlat tervezet április (DOC)  
Beszámoló a Társaság tevékenységéről (DOC)


 

2005. 04. 23.

A Vezetőség döntött a beérkezett jelentkezések és ajánlások alapján a következő személyek Társaságba történő felvételéről:

- Barcza Miklós, nyugdíjas villamosmérnök, mérnök-közgazdász  
- dr. Kőrösi Mária, egyetemi docens  
- Werner István, főiskolai tanár


 

2005. 02. 22.

A Baross Gábor Társaság Vezetősége 2005. február 18.-án megbeszélést tartott.
Az ülésen többek között egyeztettek a Társaság ezévi programjáról.
A tervek szerint 2005. április első felében - az éves rendes közgyűlés keretében - lesz a következő vitaest, aminek témája

"Budapest, több mint város! Mi a budapestieké, és kié Budapest?"

A témavázlet tervezete itt olvasható!, amihez a hozzászólásokat, esetleges kiegészítéseket március 15.-ig lehet megtenni.

Témavázlat tervezet április (DOC)

A Vezetőség várja a további javaslatokat a vitaestek programjaira is.
Felmerült, hogy a programok között szerepeljen:

- a szellemi vagyon állapota  
- a sport vagyon helyzete, esetleg  
- a földtulajdon, az erdok tulajdonkérdései (ezen belül a birtokviszonyok)

A Vezetőség döntött a beérkezett jelentkezések és ajánlások alapján a következő személyek Társaságba történő felvételéről:

- Ács Margit, író, szerkesztő
- Balogh János közlekedésgazd. mérnök
- Kondor Katalin újságíró
- Kovári Péter főszerkesztő
- Krassó László újságíró
- Lengyel Zoltán László ny. aranyokl. vegyészmérnök
- Lengyel Zoltánné ny. könyvtáros
- Madarassy István szobrász
- Nemes Gyula műkereskedő
- Reich Gyula okl. mérnök
- Szabó József igazgató
- Barcza Miklós vill.mérnök-közgazdász


 

2005. 02. 18.

A február 9.-i vitaülésen elhangzottak alapján kialakítottuk a Baross Gábor Társaság álláspontját, amit hivatalosan is közzétettünk.

Az Állásfoglalás teljes szövege itt olvasható (DOC)


 

2005. 02. 14.

A Baross Gábor Társaság 2005. február 9.-én "Gazdálkodás a nemzet kulturális vagyonával" címmel rendezett vita estet. Az összejövetelen a meghívott vendégekkel együtt töb mint százan vettek részt. Vitaindítót tartott dr.Pálinkás József volt oktatási miniszter és dr. Bendzsel Miklós a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. Felkért hozzászólóként Kósa Ferenc az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke és Kézdi-Kovács Zsolt filmrendező fejtette ki véleményét. Orbán Viktor - valamint számos más - hozzászólása után kialakult az adott témában a Társaság álláspontja.

Az összejövetelt Incze Ildikó színművész és Ferenc Éva énekművész fellépései tették emlékezetessé. A jó hangulatról Tiffan Ede gondoskodott, aki kiváló három borát mutatta be és kóstoltatta meg a vendégekkel, közben pedig Aldobolyi Nagy György zongorázott.

A vitaest teljes anyaga néhány napon belül olvasható lesz itt a honlapunkon. Most olvasható itt Bendzsel Miklós előadása, és megtekinthető néhány fotó is.

Bendzsel Miklós előadása itt olvasható (PDF)

A vitaestről készült fotók itt megtekinthetők


 

2005. 01. 19.

A Baross Gábor Társaság következő eseményére, ill. vitaestjére 2005. február 9.-én (szerdán) 17.00-kor kerül sor a XII. ker. Művelődési Központ (volt MOM kultúrház Bp. XII., Csörsz u.) Kupola Termében.

Az összejövetelen a mellékelt témavázlat alapján a nemzet kulturális vagyonának gazdálkodásáról rendeznek vitát és alakítják ki a Társaság álláspontját.

Vitaindító:
- dr. Pálinkás József, volt oktatási miniszter,
- dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

Felkért hozzászóló:
- Kósa Ferenc, az OGY Kulturális Bizottság alelnöke
- Kézdi-Kovács Zsolt, filmrendező

A vitát dr. Bod Péter Ákos, a Társaság elnöke vezeti.

Az összejövetelen közreműködik:
- Incze Ildikó színművész,
- Ferencz Éva énekművész,
- Aldobolyi Nagy György zeneszerző, költő

dr. Pakucs János
ügyvezető elnök

A Társaság ülése nyitott, a visszajelentkezést 2005. február 2-ig faxon (45-24-515) vagy
e-mailben kérjük!


témavázlat (DOC)


 

vissza a lap tetejére