vissza a főlapra

1138 Budapest, Népfürdő u. 38.

  fax: 45-24-515  

 e-mail:

honlap:

 

VITAESTEK ›     

KIADVÁNY ›     

A VASMINISZTER ›     

TAGFELVÉTEL ›     

SAJTÓSZEMLE ›     

látogatók száma:      


A Társaság vezetősége internetes vitát kezdeményez a nemzeti vagyon kérdését illetően, illetve állandó fórumot biztosít a Társaság célkitűzéseivel kapcsolatos véleményeknek, javaslatoknak, amelyek a honlapon is megtekinthetők.
A véleményeket, javaslatokat kérjük elküldeni a baross@baross.org címre.

 

HÍREK, ESEMÉNYEK


2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


2003. 09. 04.

2003. szeptember 3-án d.e. 11 órakor a Hotel Stadionban Dr. Bod Péter Ákos elnök adta át a Baross Gábor Társaság Vezető Testülete által adományozott Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság 2003. évi díját a Hollóházi Porcelán Rt.-nek a „Centenáriumi Kollekció” terméke alapján.
 
A díjat minden évben az a magyar vállalat/vállalkozás kapja, amelyik nemzetközi és hazai viszonylatban is versenyképes magyar terméket állít elő.
 
A Hollóházi Porcelán Rt. jelenleg 99,25 %-ban nemzeti tulajdonban van, bemutatott terméke egyaránt ötvözi a nemzeti hagyományokat és a modern technikát, ill. technológiát.
 
 A Magyar Termék Nagydíj átadási ünnepség keretében Dr. Bod Péter Ákos, a Társaság elnöke kiemelte a nemzeti tulajdon jelentőségét, és felhívta a figyelmet, hogy a magyar termékek versenyképessége az elmúlt években jelentősen növekedett. Fontosnak ítélte a magyar vállalatok, ill. a magyar termékek támogatását, és annak a lehetőségnek a kihasználását, amelyet az EU a nemzeti termékek részére biztosít.
 
Dr.Pakucs János
ügyvezető elnök


 

2003. 08. 13.

2003. augusztus 4-én este főműsor időben a HIR TV-ben 10 perces interjú, ill. beszélgetés keretében Dr. Pakucs János ismertette a Baross Gábor Társaság céljait, eddigi tevékenységét és felhívta a figyelmet a honlapon beinduló nyilvános vitára.
A műsort a HIR TV másnap megismételte.
 

2003. augusztus 12-én a DUNA TV reggeli műsorában ismételten Pakucs Jánosnak volt lehetősége, hogy ugyanezekről a kérdésekről nyilatkozzon.


 

2003. 08. 12.

A Társaság Vezetősége 2003. augusztus 11-én az alábbi határozatot hozta:
 

1., "A Baross Gábor Társaság nevében a Vezetőség határozott, hogy a Társaság alapít egy díjat, amelyet a Vezetőség annak a többségi magyar tulajdonban lévő vállalatnak (vállalkozásnak) ítélhet oda, aki az adott évben, ill. időszakban hazai és nemzetközi szinten versenyképes magyar terméket állított elő.
Évente max. három díj adható ki.
 

A díj megnevezése:
" Baross Gábor Társaság ............ évi díja"
 

A díj egy erre a célra készített igényes oklevél, amelyet ünnepélyes keretek között a nyilvánosság bevonásával kell átadni."
 

A díj alapítását a Közgyűlésnek is el kell fogadni. A díj alapításával és odaítélésével kapcsolatos kérdéseket részletesen a Társaság Szervezeti és működési Szabályzata tartalmazza.
 

2., A Vezetőség határozott, hogy a Társaság - a szervezők részéről történt előzetes felkérés alapján - csatlakozik a "Magyar Termék Nagydíj" pályázati rendszerhez.
 

2003. szeptember 3-án de. 11 órakor a Hotel Stadionban 15 db "Magyar Termék Nagydíj" kerül ünnepélyes keretek között átadásra. A Nagydíjas termékek, ill. cégek közül választva a Társaság Vezetősége 2003. augusztus 30-ig dönt, hogy kit részesít a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság 2003. évi díjában.
 

A díjat az ünnepség keretében a Társaság elnöke adja át, ahol a szervezők egyúttal lehetőséget biztosítanak a Társaságunk bemutatkozására, céljaink, működésünk ismertetésére.


 

2003. 08. 05.

Az alakuló közgyűlésről készült színes kiadványt a tagok postán megkapták.


 

2003. 07. 25.

Az alakuló közgyűlésről készült színes kiadvány már a nyomdában van, július végéig kiküldésre kerül.


 

2003. 07. 22.

Dr. Töröcskei László ügyvéd a Baross Gábor Társaság jogi képviselője tájékoztatta a Vezetőséget, hogy Társaságunkat a Fővárosi Bíróság 10559. sorszám alatt társadalmi szervezetként 2003. július 18-án nyilvántartásba vette.


 

2003. 07. 21.

A Társaság Vezetősége felkérte Garay Tóth János tagtársunkat, a NOVOFER Alapítvány elnökét, hogy a Társaság sajtófelelősi, ill. PR feladatát továbbra is végezze.


 

2003. 07. 01.

A Társaság elnöke Dr. Bod Péter Ákos a HIR TV-ben is és a Budapest Televízióban is a Társaság céljairól, privatizációs kérdésekről hosszabb beszélgetésen vett részt június 24-én, ill. július 1-én.


 

2003. 06. 27.

A Társaság június 27.-én állásfoglalást adott ki „a kormányzat privatizációs döntéseiről”. Az állásfoglalást többek között az MTI is kiadta és különböző tömegkommunikációs fórumok tudósítottak róla.


 

2003. 06. 23.

A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság vezetősége június 23-án tartotta alakuló ülését. A Vezetőség többek között döntött új tagok felvételének lehetőségéről.
Új tag felvételéről két alapító tag javaslatát követően a Vezetőség dönt.
A Vezetőség határozott a Társaság honlapjának elkészítéséről is, hogy a Társasággal kapcsolatos összes hír, esemény felkerülhessen az internetre.
A Vezetőség határozott továbbá arról is, hogy készüljön egy kiadvány az alakuló közgyűlésen elhangzottakról, lehetőleg képekkel illusztrált színes, színvonalas, igényes kivitelben.


 

2003. 06. 23.

A Vezetőség tudomásul vette Dr. Töröcskei László ügyvéd a Baross Gábor Társaság jogi képviselőjének tájékoztatását, hogy a Fővárosi Bíróság részéről a Társaság nyilvántartásba vétele folyamatban van.

vissza a lap tetejére